+316 5201 5521
hello@thecreatorscompany.com
The creators company
puntjes deco

DOEL

Begrijpen hoe ingebedde systemen communiceren, evolueren, innovatie verspreiden en transformeren

Deze 10 principes helpen je meer uit je interacties te halen

Wat wordt er mogelijk gemaakt?

Je kunt een grote groep mensen helpen obstakels en kansen te identificeren voor het verspreiden van ideeën of innovaties op vele niveaus. Panarchy stelt mensen in staat om te visualiseren hoe systemen zijn ingebed in grotere systemen en helpt hen te begrijpen hoe deze onderlinge afhankelijkheden de verspreiding van verandering beïnvloeden. Deelnemers worden alerter op kleine veranderingen die kunnen helpen bij het verspreiden van ideeën naar andere systeemniveaus; ze leren hoe verschuivingen op grotere of lagere systeemniveaus middelen kunnen vrijmaken om hen op een ander niveau te helpen. Met een betere waardering voor de huidige Ecocycle-dynamiek, creëert de groep kansen en mogelijkheden voor innovaties die zich over niveaus en over grenzen heen kunnen verspreiden.

1. Uitnodiging structureren

Nodig deelnemers uit om te identificeren wat bijdraagt aan het bestaan van een uitdaging op niveaus boven en onder hen. Vraag hen ook om verschillende strategieën en kansen voor verandering binnen elk niveau en over meerdere niveaus te specificeren.

2. Inrichting van ruimte en benodigde materialen

 • Een kamer met een onbelemmerde vlakke muur en open ruimte voor deelnemers om comfortabel voor de muur te staan
 • Een leeg Panarchy-werkblad (zie gratis download)
 • Een grote muurposter of flip-overversie van het Panarchy-werkblad
 • Post-its voor elke deelnemer
 • Flip-over vellen voor de Panarchy-tekening

3. Hoe deelname wordt verdeeld

 • Iedereen die betrokken is bij het verspreiden van een transformatie- of innovatie-inspanning is inbegrepen
 • Iedereen heeft gelijke kansen om bij te dragen

4. Hoe groepen worden geconfigureerd

 • Individuen, paren, groepen van 4, hele groep: 1-2-4-All

5. Volgorde van stappen en tijdsverdeling

 • Introduceer het idee van de Panarchy (en de Ecocycle indien nodig). Laat een voorbeeld zien en deel een leeg Panarchy-werkblad uit aan elke deelnemer. (5 min)

 • Nodig deelnemers uit om individueel te werken om in drie stappen de set systeemniveaus te genereren die de verspreiding van hun ideeën/innovatie beïnvloeden.

 • Laat de eerste stap individueel uitvoeren: Maak een ​​lijst met factoren door te vragen: “Wat zijn de kleinste tot de grootste factoren die jouw/onze kansen op succes beïnvloeden?” Voeg micro (deeltjes, individuele mensen, teams), meso (organisaties, netwerken) en macro (cultuur, politiek, mythen) factoren toe die bijdragen aan het bestaan ​​van de uitdaging die wordt aangepakt. (5 min)

 • De tweede stap vindt plaats in duo’s: ‘Vertaal’ de factoren naar niveaus/levels en label elk niveau/level (4-7 niveaus zijn voldoende) (10 min)

 • De derde stap doe je in viertallen: Vergelijk de niveaus/levels met elkaar en voltooi de grafieken met Post-its (10 min)

 • Als er meerdere groepen van vier zijn, maak je een enkele grafiek door elke groep uit te nodigen om niveaus te plaatsen die nog niet eerder in de grotere grafiek zijn opgenomen (10 min)

 • Nodig deelnemers uit om in groepen van vier te werken en na te denken over de volgende vragen: “Op welke niveaus zijn tot nu toe aandacht en middelen geïnvesteerd? Welke niveaus zijn verwaarloosd? Wat weet ik of wat weten we over de status en dynamiek in het spel op de verschillende niveaus?”(10 min)

 • Deel in de hele groep reflecties van enkele groepen  (5 min)

 • Vraag groepen van twee of vier om één niveau diepgaand te verkennen met de Ecocycle. Elke groep moet een van de 4-7 niveaus kiezen. Distribueer mensen met ervaring op de verschillende niveaus naar die groepen. Vraag: “Wat is er op dit niveau aan de hand en welke acties worden ondernomen voor de uitdaging die onze innovatie aangaat? In welke fase van de Ecocycle bevindt het antwoord op de uitdaging zich?” Maak een ruwe opzet van Ecocycles voor dit niveau. (15 min)

 • Verzamel de Ecocycles van de groepen. Elke groep presenteert de Ecocycles van hun niveau kort. (10 min)

 • Brainstorm in kleine groepen een lijst met obstakels en kansen met betrekking tot inspanningen om ideeën/innovaties te verspreiden. Vraag: “Op en neer kijkend naar de niveaus, welke kansen en obstakels zie je voor veranderingen over de niveaus heen? Welke vensters voor nieuwe ideeën openen hierboven? Welke hulpbronnen stromen naar beneden vanuit creatieve vernietiging uit de Ecocycle erboven? Welke kleinschalige ontwikkelingen van onderaf verstoren het niveau erboven?” Moedig de groepen aan om uit hun dak te gaan en plezier te hebben. (15 min)

 • Geef prioriteit aan de kansen en obstakels die zich voordoen (10 min)

 • Maak voor elke kans en elk obstakel op je lijst een eerste stap met 1-2-4 door te vragen: “Welke actie kun je onmiddellijk ondernemen om niveaus boven en onder je te beïnvloeden?” En: “Wie ken je die invloed heeft in meer dan één niveau tegelijkertijd?” (10 min)

 •  Deel actiestappen met de hele groep door Post-its op elk niveau van de grote Panarchy-grafiek te plaatsen  (15 min)

 • Nodig de groep uit om de grafiek van dichtbij te bekijken. Gebruik What, So What, Now What? (W3) om alle mogelijke volgende stappen te begrijpen en te  prioriteren. (15 min)

 • Kom geregeld terug op de Panarchy-grafiek en werk deze bij terwijl de groep blijft werken aan de verspreiding van zijn innovatie.

Liberating Structures Panarchy werkblad

WAAROM? Doeleinden

 • Zoek een mix van strategieën op meerdere niveaus om transformatie-inspanningen vooruit te helpen

 • Creëer een kans voor mensen van verschillende niveaus om samen te werken

 • Bereid je voor op serendipiteit terwijl ‘windows of opportunity’ worden geopend of gesloten

 • Identificeer mensen die niveaus overbruggen en de groep vooruit kunnen helpen

 • Help een hele groep om het hele plaatje te zien (het bos EN de bomen EN de bioregio)

 • Creëer veerkracht en absorbeer verstoringen door samen te reorganiseren

Tips en Valkuilen

 • Gebruik 1-2-4-All voor alle of de meeste stappen, zelfs als het als een karwei voelt: het doel is om ALLE kansen en obstakels op ALLE niveaus te identificeren!
 • Betrek mensen of perspectieven van elk niveau (hoe meer deelnemers, hoe beter)
 • Zoek naar onderzoeken wanneer je onbekend bent met dynamiek op steeds kleinere of grotere schaal
 • Negeer de geschiedenis en haar rol niet bij het definiëren van wat mogelijk is op elk niveau
 • Zie voor meer informatie de bijdragen van professor Frances Westley aan de SIG Knowledge Hub over schaalvergroting (http://sigknowledgehub.com/2012/05/01/introductio-to-scaling/), haar werk in Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systemen (Gunderson en Holling, eds.)

Variaties

 • String samen met Ecocycle, 1-2-4-All, What I Need From You, Social Network Webbing, Celebrity Interview

 • W³ (What, So What, Now What?) kan helpen bij het stimuleren van gerichte actiestappen

 • Gebruik Panarchy voor individuen door te vragen: “Wat draagt bij aan het bestaan van jouw uitdaging op niveaus boven en onder u? Met welke elementen wordt de uitdaging waarmee je geconfronteerd wordt bestendigd? Wat zijn de verschillende snelheden voor het aanbrengen van veranderingen op elk van de niveaus?”

 • Link naar de video “trophic cascades” over de invloed van wolven op transformerende rivieren in Yellowstone Park. (https://youtu.be/ysa5OBhXz-Q)

Voorbeelden

 • Inheemse Amerikaanse schoolbeheerders verbeterde opleidingsmogelijkheden voor hun studenten met innovaties variërend van individuele student adviezen tot het verdrijven van sociale mythes

 • Voorstanders van veiligheid in één ziekenhuis planden de verspreiding van hun innovaties lokaal, regionaal, nationaal en internationaal

 • Een individuele kunstenaar schetste hoe haar werk verandering op verschillende schalen kan beïnvloeden

Wil je de uitleg van Panarchy in een mooie, overzichtelijke visual hebben? Dat kan!

Of koop het Liberating Structures e-werkboek met alle 33 werkvormen incl. uitleg en werkbladen voor 7,75

X

Download de PDF

Panarchy

Begrijpen hoe ingebedde systemen communiceren, evolueren, innovatie verspreiden en transformeren

Creators company

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.