NEW 31 juli 2020
#Co-creatie#Innovatie#Ondernemen#Realiseren#Probleemoplossend vermogen#Business#Ideeën#Creativity
Podcast: Duurzame Innovatie met Sabine Biesheuvel
icoon Podcast Luister deze podcast
06 5201 5521
hello@thecreatorscompany.com

Vormgevers van verandering.

Gedragsverandering door te investeren in Creativiteit, Co-creatie en Conversatie design

De wereld wordt een mooiere plek wanneer iedereen zijn creërend vermogen benut. Wie creëert en waarde toevoegt zorgt voor innovatie. Wijzelf creëren graag meer creativiteit, co-creatie en conversaties die er toe doen. Creatie zit in kleine dingen zoals het krijgen van ideeën, dat doet iedereen. Maar veel te veel waardevolle ideeën blijven onbenut.

Daarom helpen wij ideeën bedenken, ontwikkelen en realiseren.
“Ideeën ontstaan vanuit verbeeldingskracht, worden aan het werk gezet door creativiteit en in de praktijk gebracht bij innovatie.”

ideeën

bedenken

De grootste innovaties en de mooiste dromen beginnen als ideeën. Koester het proces van het verkrijgen van ideeën, bijvoorbeeld met een brainstorm. Investeer in ideation, creativiteit en innovatie om meer en betere ideeën te krijgen. Om de collectieve kennis en kracht van groepen te benutten zet je co-creatie in.

ideeën

ontwikkelen

Mooie ideeën mogen niet onbenut blijven. Die willen we de wereld in slingeren. Om te delen en om ze verder te ontwikkelen. Met een Design Sprint ontwikkel en test je jouw ideeën. Binnen een week heb je al resultaat. Nog beter is het om een cultuur van innovatie en creativiteit neer te zetten, dat kan met Conversation Design.

ideeën

realiseren

Nu wordt het tijd om je idee een smoel te geven en te verkopen. Gebruik design om jouw online product te ontwerpen. Om op social media zoveel mogelijk mensen aan je idee te binden maak je gebruik van contentcreatie. Om voortdurend ideeën te stimuleren en realiseren leid je inhouse innovators op.

IEDEREEN HEEFT CREËREND VERMOGEN. SLINGER JOUW IDEEËN DE WERELD IN!

kartelrandkartelrand
15 & 16 oktober
Liberating Structures Immersion Workshop okt 2020
Ben jij klaar om het nu eindelijk eens écht anders te gaan doen? Dagelijks zien we om ons heen dat de complexiteit van huidige systemen merkbaar van invloed is als het gaat om het creëren van loyaliteit en impact, met betrokkenheid en inspraak van ieder individu. De wil is er, de voortgang stagneert echter door bijvoorbeeld regelgeving, tijdsdruk en capaciteit. En hier bieden Liberating Structures handvatten. Het zijn nieuwe vormen van interactie met balans tussen afspraken en vrijheid om chaos en tijdsdruk te voorkomen en vrijheid om creativiteit. Luisteren, elkaar helpen, intervisie, brainstormen, vergaderen. Allemaal aspecten die je kunt veranderen. Met simpele doch supereffectieve interactiepatronen kun je je gesprekken en overleggen verbeteren en je werk leuker én effectiever maken...

Wij stimuleren kennisdeling.

icoon Podcast Luister deze podcast
Podcast: Duurzame Innovatie met Sabine Biesheuvel De basis van mijn eigen creativiteit heb ik gelegd tijdens het organiseren en begeleiden...
icoon Podcast Luister deze podcast
Podcast: Meer Creatief Vermogen door een Groeimindset met Saskia Verhaeren Hoe kan het dat sommige mensen zich maar traag ontwikkelen...
icoon Artikel Lees dit artikel
Hoe Holle Bolle Gijs het gewone bijzonder maakt Rolstoelparkeerplaats Deze ‘rolstoelparkeerplaats’ kwam ik tegen in een verzorgingshuis. Gecreëerd na herhaaldelijke...