+316 5201 5521
hello@thecreatorscompany.com
The creators company
puntjes deco

DOEL

Iedereen betrekken bij het begrijpen van complexe uitdagingen

Deze 10 principes helpen je meer uit je interacties te halen

Wat wordt er mogelijk gemaakt?

Je kunt een willekeurig aantal mensen betrekken bij het begrijpen van ingewikkelde, verwarrende of schokkende gebeurtenissen en de basis leggen voor nieuwe strategieën. Het format van het Conversation Café helpt mensen kalme en diepgaande gesprekken te voeren waarin minder wordt gedebatteerd en geruzied en meer wordt geluisterd. Zittend in een cirkel met een eenvoudige set afspraken en een praatobject, gaan kleine groepen de dialoog aan met weinig of geen onproductieve conflicten. Terwijl de betekenis van hun uitdaging in beeld komt, wordt een overeenstemming bereikt die capaciteit voor nieuwe actie vrijgeeft.

1. Uitnodiging structureren

Nodig alle deelnemers uit om in kleine groepen bijeen te komen om naar elkaars gedachten te luisteren en samen na te denken over een gedeelde uitdaging

2. Inrichting van ruimte en benodigde materialen

 • Onbeperkt aantal groepen van 5 tot 7 stoelen (evt. rond kleine tafels)
 • Praatobject (bijv. praatstok, steen, kunstobject of persoonlijk voorwerp)
 • Optioneel: Stiften en één of twee stukken flip-overpapier per tafel

3. Hoe deelname wordt verdeeld

 • Iedereen is inbegrepen
 • Iedereen heeft gelijke kansen om bij te dragen

4. Hoe groepen worden geconfigureerd

 • Gemengde, diverse groepen van 5-7 deelnemers

5. Volgorde van stappen en tijdsverdeling

 • Noem het thema van het gesprek, meestal in de vorm van een vraag

 • Leg uit dat er aan elke tafel vier gespreksronden zijn, twee eerste rondes met een praatobject, de derde als open gesprek en een laatste reflectieve ronde wederom met het praatobject. Geef de duur van elke ronde aan.

 • Verdeel de praatobjecten

 • Neem de 6 Conversation Café afspraken met elkaar door:

  1. Stel je oordeel zo goed mogelijk uit
  2. Respecteer elkaar
  3. Probeer te begrijpen i.p.v. te overtuigen
  4. Nodig diverse meningen uit en eer deze
  5. Spreek over betekenisvolle en persoonlijke zaken
  6. Ga voor eerlijkheid en diepte zonder alsmaar door te gaan

 • Vraag aan elke tafel iemand om zich als gastheer aan te melden. De gastheer is ook deelnemer aan het gesprek wiens rol het is om voorzichtig tussenbeide te komen wanneer een deelnemer zichtbaar een van de 6 afspraken overtreedt. Let vooral op het voortdurend door blijven praten.

 • Eerste ronde met het praatobject: iedereen deelt wat hij of zij denkt, voelt of doet over/aan het thema of onderwerp. (1 min p.p.)

 • Tweede ronde met het praatobject: elke persoon deelt gedachten en gevoelens na te hebben geluisterd naar iedereen aan tafel. (1 min p.p.)

 • Derde ronde: open gesprek waarbij het praatobject optioneel is. ( 20–40 min)

 • Vierde ronde met het praatobject: elke deelnemer deelt ’take-aways’. (5–10 min)

Collega's meenemen in de toekomstvisie van onderwijs m.b.v. Liberating Structures

WAAROM? Doeleinden

 • Begrijp een complexe, moeilijke of pijnlijke situatie en leg de basis om verder te kunnen
 • Genereer nieuwe ideeën en momentum voor innovatie
 • Bouw een gedeeld begrip op van hoe mensen verschillende perspectieven en ideeën ontwikkelen
 • Vermijd argumenten op basis van onbegrip
 • Bouw vertrouwen op en verminder angst
 • Help deelnemers te waarderen dat een gesprek gepaard gaat met praten en luisteren

Tips en Valkuilen

 • Gebruik altijd het praatobject: deze maakt het verschil
 • Laat de gastheer of deelnemers de zes overeenkomsten herlezen voordat je aan de eerste ronde begint
 • Wijs geen taken toe aan het einde: het moet niet de bedoeling zijn dat de dialoog direct tot actie leidt
 • Organiseer de dialoog als een etentje en moedig iedereen aan een bijdrage te leveren, terwijl het gesprek open en spontaan blijft
 • Gebruik ‘Wicked Questions’ om het gesprek te verdiepen
 • Als er een probleem ontstaat, vraag dan: “Volgen we de afspraken?”
 • Moedig mensen aan om hun mening te geven
 • Moedig rustige mensen aan om te praten
 • Selecteer praatobjecten die een symbolische betekenis kunnen hebben voor deelnemers
 • Moedig deelnemers aan om inzichten te tekenen of vast te leggen op het flipover-tafelkleed
 • Meer informatie van Vicki Robin en vrienden, die het Conversation Café hebben gemaakt voor gebruik in communities @ www.conversationcafe.org

Variaties

 • Alle deelnemers, behalve één aan elke tafel, kunnen elke 20 minuten naar verschillende tafels gaan in World-Café-stijl (zie www.worldcafe.com voor meer informatie).

 • Probeer gesprekken visueel vast te leggen. Plaats flip-overpapier op elke tafel om inzichten van elke groep te verzamelen. Moedig tekenen en speelse verkenning aan.

 • Om in actie te komen, kun je Conversation Café koppelen aan W3 (What, So What, Now What?), 15% Solutions, Design StoryBoards, User Experience Fishbowl of Open Space.

Voorbeelden

 • Voor het begrijpen van en beginnen met herstellen van een grote tegenslag of schok in de markt of bedrijfsomgeving (bijvoorbeeld voor het eerst gebruikt in Amerikaanse gemeenschappen na 9/11)

 • Voor het verkennen van een nieuw onderwerp of een trend die niet goed wordt begrepen

 • Voor het behandelen van een onderwerp waar sterke gevoelens zullen worden uitgedrukt

 • Voor het reflecteren na een grote verandering: wat betekent het? Welke aannames kunnen we doen? Welke conclusies zijn logisch? Wat kunnen we nu geloven?

Wil je de uitleg van Conversation Café in een mooie, overzichtelijke visual hebben? Dat kan!

Of koop het Liberating Structures e-werkboek met alle 33 werkvormen incl. uitleg en werkbladen voor 7,75