+316 5201 5521
hello@thecreatorscompany.com
The creators company
puntjes deco

DOEL

Informele verbindingen in kaart brengen en beslissen hoe het netwerk versterkt kan worden om een ​​doel te bereiken

Deze 10 principes helpen je meer uit je interacties te halen

Wat wordt er mogelijk gemaakt?

Laat voor een hele groep snel zien welke bronnen verborgen zijn in hun bestaande relatienetwerk en welke stappen moeten worden genomen om die bronnen aan te boren. Het maakt het ook gemakkelijk om kansen te identificeren voor het bouwen van sterkere of nieuwe verbindingen. De inclusieve aanpak maakt het netwerk zichtbaar en begrijpelijk voor iedereen in de groep tegelijkertijd. Het moedigt individuen aan om het initiatief te nemen om een sterker netwerk op te bouwen in plaats van aanwijzingen te ontvangen via top-downopdrachten. Informele of losse connecties – zelfs de vrienden van uw vrienden – worden benut op een manier die een krachtige invloed op de voortgang kan hebben zonder gedetailleerde planning en grote investeringen.

1. Uitnodiging structureren

 • Nodig de leden van een kernwerkgroep met een gemeenschappelijk doel uit om een kaart van hun netwerk te maken en te beslissen hoe ze dit netwerk kunnen uitbreiden en versterken
 • Vraag hen om de mensen te noemen met wie ze momenteel werken en degenen die ze in de toekomst willen opnemen in hun netwerk (d.w.z. mensen met invloed of expertise die ze nodig hebben om hun doel te bereiken)
 • Nodig hen uit om verbindingen in het netwerkweb te ‘weven’ om hun doel te bevorderen

2. Inrichting van ruimte en benodigde materialen

 • Een lange open muur met een groot vel papier of meerdere flip-overpagina’s
 • Post-its in tenminste 8 kleuren
 • Zwarte stiften met vetgedrukte uiteinden (bijvoorbeeld Sharpies)

3. Hoe deelname wordt verdeeld

 • Iedereen die betrokken is bij de kernwerkgroep of -planningsgroep is inbegrepen
 • Iedereen heeft gelijke kansen om bij te dragen

4. Hoe groepen worden geconfigureerd

 • 1-2-4-All om de namen van alle sleutelgroepen te genereren
 • Iedereen samen om de namen van mensen in het netwerk te genereren en de kaart samen te stellen

5. Volgorde van stappen en tijdsverdeling

 • Maak een legenda van alle belangrijke groepen in het netwerk die nodig zijn om het doel te bereiken en wijs voor elk een Post-it kleur of symbool toe (5 min)

 • Elk kerngroepslid zet zijn of haar naam duidelijk op een post-it. Plaats de post-its in een groep in het midden van de muur (5 min)

 • Vraag alle leden van de kerngroep: “Welke mensen ken je die actief zijn in dit werk?” Vraag hen een Post-it te maken met elk van hun namen. Vraag hen om de post-its te ordenen op basis van de mate van scheiding/afstand van/tot elk lid van de ontwerpgroep. (10 min)

 • Vraag alle leden van de kerngroep: “Wie wil je nog meer in dit werk opnemen?” Nodig ze uit om te brainstormen en post-its te maken voor de andere mensen die ze willen opnemen. Vraag hen om de landkaart van Post-its te bouwen als een web met een kern- en periferiestructuur (die de daadwerkelijke en gewenste spreiding van deelname nabootst). Nieuwe legendacategorieën en kleuren kunnen nodig zijn naarmate het web groter wordt. (10 min)

 • Laat de kerngroep een stapje terug doen en vraag: ‘Wie kent wie? Wie heeft invloed en expertise? Wie kan de voortgang blokkeren? Wie kan de vooruitgang stimuleren?” Vraag hen om de antwoorden te illustreren met verbindingslijnen. (15 min)

 • Vraag de groep om strategieën te bedenken om: 1) nieuwe mensen uit te nodigen, aan te trekken en te ‘weven’ in hun werk; 2) om blokkades heen te werken; en 3) vooruitgang te bevorderen (10 min)

Collega's meenemen in de toekomstvisie van onderwijs m.b.v. Liberating Structures

WAAROM? Doeleinden

 • Onthul en benut de informele connecties die indirecte maar krachtige invloed hebben op gedrag en resultaten

 • Verspreid kennis en innovatie over schalen en door grenzen heen – binnen en buiten de organisatie

 • Ontwikkel meer eerstelijns eigenaarschap en leiderschap voor verandering

 • Help mensen verbindingen en ‘zwarte gaten’ te zien

 • Help mensen zichzelf te organiseren en groepen te ontwikkelen die veerkrachtiger zijn en verstoringen kunnen opvangen

 • Tip de balans naar positieve verandering

 • Werk zonder grote budgetten en uitgebreide planning door gebruik te maken van de informele sociale netwerken en nodig mensen uit om een bijdrage te leveren.

Tips en Valkuilen

 • Vraag de kerngroep om zich te concentreren op het ontwikkelen van een kerngroep die dingen voor elkaar krijgt en een diverse periferie die nieuwe ideeën en groei toevoegt. De periferie bevindt zich vaak in het vriendennetwerk van uw vrienden en kan erg nuttig zijn.
 • Moedig leden aan om GROOT te dromen bij het overwegen van wie ze in de toekomst willen opnemen
 • Neem niet meer dan 10 functies of afzonderlijke groepen op in de legenda: anders wordt het te verwarrend!
 • Noteer waar mogelijk de namen van mensen in plaats van posities/titels
 • Vertel kernleden bij het weven en verbinden van mensen om klein te denken (bijvoorbeeld paren, kleine belangengroepen)
 • Meer informatie van mede-oprichter van Smart Networks June Holley op www.networkweaver.com

Variaties

 • Kom regelmatig terug naar de kaarten: update wie er nu bij betrokken is en wat groeipatronen zijn

 • Gebruik software om de netwerkkaarten te maken, met meer details en statistieken

 • String Social Webbing-sessies samen met vervolgacties via 15% Solutions, Design StoryBoards, 1-2-4-All

Voorbeelden

 • Voor een kernteam in een ziekenhuis dat iedereen helpt om de verspreiding van infecties te voorkomen

 • Voor een groep Lean-coaches om informeel vaardigheden en methoden te verspreiden onder frontline personeel

 • Voor middelgrote managers in een financiële organisatie om prototypes te ontwikkelen en nieuwe producten op meerdere markten te lanceren

 • Voor leiders van provinciale overheden die beleidsmatige praktijkinitiatieven in verschillende omgevingen ‘vertalen’

 • Om het gebruik van een nieuwe technologie uit te breiden, hebben de early adopters hun netwerk verzameld en in kaart gebracht om potentiële nieuwe gebruikers te identificeren

Wil je de uitleg van Social Network Webbing in een mooie, overzichtelijke visual hebben? Dat kan!

Of koop het Liberating Structures e-werkboek met alle 33 werkvormen incl. uitleg en werkbladen voor 7,75